Размисли на Николай Делчев за икономика, свобода, човечност, политика, сигурност и отбрана.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.
Фестивал по повод Трети май - Международен ден на свободата на словото.