Платформа, която се занимава ексклузивно с проверка на фактите. Проверява твърдения по теми от обществено значение с потенциал за социално влияние и помага на журналистите да отсяват фактите от невярната информация в социалните мрежи, традиционните медии, публични изказвания на политици и държавници, както и други източници.
Списание за публицистика и гражданска активност.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.