Списание за публицистика и гражданска активност.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.