Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Фестивал на свободното творчество - ежегодна среща на всички почитатели, създатели, поддръжници и нови фенове на свободните изкуства и свободния софтуер.