Издателска къща за учебна и научна литература в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина.
Онлайн книжарница за селскостопанска литература.