Биографични данни, информация за творчески периоди и стилови особености. Библиография на български и чужди изследвания на творчеството му.
Творчеството на литературоведа, критика, мемоариста - част от книгите сканирани и представени в pdf.