Проекти в областта на изкуствата и културата.
Сдружение на автори, работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката.