Игри с думи, създаване на думи от думи или комбинации от букви, преводи на думи, синоними и антоними.
Тълковен, синонимен, правописен и българо-английски речник на едно място.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Продукт на Microsoft Office: проверка на правопис, сричкопренасяне, синонимен речник, българско-английски и английско-български речници, възможност за търсене по форми на думите и фонетична кирилизация, кръстословник.
База с думи за проверка на правописа, проверка за съгласуване на частите на речта и сричкопренасяне. Двупосочен българско-английски речник, речник на компютърните термини, синонимен речник, политехнически английско-български речник.
Двуезични речници, вкл. на сленг, бизнес, синоними, компютри, икономика.