Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.