Списание за славянски езици, литератури и култури. Издание на Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Проект за популяризиране на славянските езици, включващ сравними модули (диалози, подбрани текстове), отразяващи езиковата и културната специфика на страните-участнички в проекта.