История на хора, новини за събития, репертоар и аудиозаписи.
Хорова формация. Включва Женски, Смесен и Мъжки хор. Диригенти Здравко Михайлов и Илия Михайлов.