Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.
История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.