Театър "Реплика" е социален театър. Работи в различни направления на съвременния театър и е поле на търсения и театрални експерименти.
Издание на Асоциацията за свободен театър. Програма, акции и участници, архив на изминали издания.