Авторски блог за социологически теми.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.