Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.
Сайт за необикновени пътешественици с информация за места и събития.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Онлайн книжарница с литература за физическа активност и здраве.