Справочник на българските училища и университети.
Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Издателство за справочна, научна и популярна литература.
Специализирано в издаването на речници, справочници и учебно-помощна литература.
Книжарница в Бургас за учебници, помагала, речници, разговорници и други полезни неща за малки и големи ученици.
Издателство, специализирано за чуждоезиково обучение: речници, справочници, самоучители, разговорници.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.
Книжарница за учебна, справочна и художествена литература.