Представя градове и крепости, паметници и обекти под егидата на ЮНЕСКО, както и образувалите се етнографски групи на територията на България.
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.
Сайт на д-р Явор Василев за средновековна българска археология и история.