Правни услуги в сферата на интелектуалната собственост.
Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Сдружение за колективно управление на авторските права в музиката.
Авторско право и сродни права - новини, статии, законодателство.
Организация за колективно управление на авторски права, гр. Пловдив. Закони, наредби, конвенции. Публикации на адв. Атанас Костов.
Списание по проблемите на авторското право и неговата защита.