Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Стара българска литература в превод на полски език.