Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.