Блог на Георги Цонев за литература, литературна критика и комуникации.
Преводи от Валери Русинов на старогръцки текстове.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Сайтът представя работата по поредица проекти, обединени в мегапроекта „Рецепция на атическата драма в България” на ПУ "П. Хилендарски".
Сайт за класическо образование и хуманитаристика.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.