Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Книжарница за антикварни книги.
Български книги от Възраждането, дигитализирани в Световната дигитална библиотека.
Антикварна книжарница за книги на руски език от началото на 18. в. до начало на 20. в., а също и за букинистки книги по история, философия, колекционерски серии.
Статии, старопечатни книги, новини, галерия, форуми, свързани с фолклора, културата и традициите.