Поезия и проза от Румен Ченков.
Стихосбирки, песни и колажи.
Стихосбирка на Алфред Т. Дюлгерски.