Спектакъл на Университетския театър към НБУ по драматургия на Александър Мануилов.
Студентски любителски театър в Софийския университет.