Сайт на студенти по телевизионно и киноизкуство от ЮЗУ "Неофит Рилски".
Блог за кино и литература.