Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Издирване, дигитализиране и предоставяне на публичен достъп до значими документи (институционални и частни), диагностициращи съвременността.