Място, което насърчава и подпомага изкуството и културния обмен.
Продуцентска къща. Осъществява свободни проекти в областта на театъра и киното.