Театралният празник, пърформанс, танц като част от ежедневието и в помощ на отделния човек.