Телевизионно издание за литературни таланти. Всеки участник показва способността си да работи с думите, да реагира на различни литературни предизвикателства, да се бори за публикуването на романа си.
Продуцентска къща за телевизионни продукции.
Телевизия за българска народна музика от различните фолклорни области.