Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Информация зя музея, витуална разходка из сбирки и колекции, образователни програми в демонстрационен кабинет.
Информационен център за новини и ресурси в българската наука.
Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература.