Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
Анализи и коментари върху комунистическото минало и настояще.