Ана Толия и нейната трилогия "Очите на светицата".