Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.