Онлайн версия на Речника на българския език. Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977-2012.
Комбиниран речник - тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник и двупосочен българо-английски речник. Мултимедийно представяне на думите.