Майстор на музикални инструменти. Изработва, реставрира и поправя автентични фолклорни инструменти.
Оркестър за народна музика.