Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.