Арт фестивал Insula за улични изкуства.
Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.