Конкурс за студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства.
Лондон, показан снимка по снимка.