Преводаческа агенция за устни и писмени преводи и легализация.
Ревюта на издадени учебни помагала по български език и литература; програми, конспекти и изисквания за кандидат-гимназисти и зрелостници; подготвителни уроци.
Предоставя услуги в областта на образованието в чужбина и професионално развитие.
Материали за студенти и ученици.
Материали, групирани по тематика и/или по степен на трудност (клас), възможност за водене на записки, за самопроверка и комуникация със съученици и преподаватели.
Сайт за споделяне на учебни материали.
Онлайн система за обмен на ученически материали.
Сайт за ученици и студенти с есета, лекции, реферати, курсови и дипломни работи.