Агенция за преводи и легализация. Извършва редактиране и коригиране, писмени и устни преводи, преводи онлайн.
Преводаческа агенция за устни и писмени преводи и легализация.