Издателство за учебна, учебно-помощна, художествена и научна литература.
Издателство за детска, учебно-помощна, туристическа литература; рекламна дейност. Русе.