Проект на Анжелина Бъчварова, целящ простичко и хумористично да поднесе информация на възрастните хора за новите технологии.
Проект SOS.NET за обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование.