Уъркшопи (работилници) за деца и възрастни, посветени на различни техники и приложни изкуства.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Сдружение на автори, работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката.