Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".