Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.