Специализирана онлайн книжарница за икономическа литература.
Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Електронен речник с азбучник и търсачка, съдържа двуезични речници (английски, немски, руски) и английско-български терминологични речници по математика, медицина и финанси, на компютърните термини, пивоварен, както и наръчници - на бармана, по фитнес.