История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.