Оркестър за народна музика.
Фолклорен изпълнител на родопски песни.
Програми и проекти за популяризиране на музикално-фолклорно капанско изкуство сред деца.
Страница в помощ на студентите по Славянска филология в СУ "Св. Кл. Охридски".
Група за етно-рок поезия. Поезия и проза от членовете на групата.
Телевизия за българска фолклорна музика и традиции.
Фолклорен ансамбъл. История, проекти, галерия, видео.
Телевизия за българска народна музика от различните фолклорни области.
Сайт за народни танци, музика, традиции, обичаи, занаяти, носии, гозби. Информация за състави, изпълнители, конкурси, клубове, събития.
24-часов телевизионен канал с музикално-развлекателна и образователна програма в областта на българския фолклор.