Информация за предстоящи конкурси и възможност за споделяне на впечатления от конкурси.
Международен дигитален фото салон. Фотографи, фото конкурси, фото панаир, фото техника, фото изложби, лектории.