Фотоархив на българския преход с авторски снимки на фоторепортера Георги Георгиев-Джони.
Фото портал. Информация за конкурси и изложби, публикуване на статии, пътеписи и репортажи, борса на фотографска техника и работни места.