Фотоархив на българския преход с авторски снимки на фоторепортера Георги Георгиев-Джони.
Българска фотожурналистика - изложби, архив, юридическа информация, статии, посветени на история на фотографията.